paspartou.gif (822 bytes)

paspartou.gif (822 bytes)
Μια από τις πιο καθημερινές εικόνες ... στην τραπεζαρία