Σώμα Ελλήνων Προσκόπων    -    University of Leicester

ΕΡΕΥΝΑ MARKETING ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ


ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ:

Τελευταία Ενημέρωση (28/9/1999):
Θα ήθελα να στείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους βοήθησαν στην διεκπεραίωση της πτυχιακής εργασίας μου που είχε ως θέμα την εσωτερική κατάσταση του ΣΕΠ. H έρευνα τελείωσε και η εργασία είναι έτοιμη να παραδωθεί στην Γενική Εφορεία. Οι απόψεις σας ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες και πολλά από αυτά που αναφέρθηκαν έχουν συμπεριληφθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην ανάλυσή μου. Εύχομαι και στο μέλλον παρόμοιες εργασίες να γίνονται και να πιάνουν τόπο.

Σας ευχαριστώ και πάλι,
Νίκος Βολιώτης "Χέλι" Υ.Ο.Π. 58ο Σ. Ν/Π Βόλου


Leicester, 15 Ιουλίου 1999

Αδερφέ Πρόσκοπε,

Είμαι ο Νίκος Βολιώτης "Χέλι", Υπαρχηγός της 58ης Ομάδας Ναυτοπροσκόπων Βόλου, και μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Leicester της Μ. Βρεττανίας. Το παρακάτω ερωτηματολόγιο είναι μέρος της έρευνας marketing που διεξάγω στην σχολή που φοιτώ με θέμα το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.

Ο στόχος της έρευνας είναι να συλλέξει τις απόψεις Προσκόπων από όλη την Ελλάδα γύρω από συγκεκριμένες παραμέτρους που αφορούν το πρόγραμμα, την οργάνωση και τη διοίκηση του προσκοπικού παιχνιδιού στη χώρα μας στις οποίες και θα δοθεί έμφαση από την Κεντρική Διοίκηση με σκοπό την συνεχή αναβάθμιση του Ελληνικού Προσκοπισμού.

Αν είσαι ενεργό μέλος του ΣΕΠ, η συμμετοχή σου στην έρευνα αυτή είναι πολύ σημαντική τόσο για την κίνησή μας όσο και εσένα σαν μέλος της.

Η συλλογή των ερωτηματολογίων θα λήξει στις 10 Αυγούστου 1999.

Ευχαριστώ,
Νίκος Βολιώτης

Η κατασκευή της ηλεκτρονικής μορφής
του ερωτηματολογίου έγινε από τον
Κωνσταντίνο Δάσιο Παγώνι
www.proskopos.com 1999

 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΑ Ονοματεπώνυμο:

ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΑ Διεύθυνση e-mail:

1. Ηλικία
19-25 [01]      26-35 [02]     36-45 [03]     46-55 [04]     56+ [05]   

2. Φύλο
Άνδρας [01]       Γυναίκα [02]     

3. Οικογενειακή κατάσταση
Ανύπαντρος/η [01]      Παντρεμένος/η [02]    Παντρεμένος/η με παιδιά [03]     Διαζευγμένος/η [04]

4.Μόρφωση
Απόφοιτος Λυκείου [01]     Απόφοιτος ΤΕΙ [02]     Απόφοιτος ΑΕΙ [03]    Απόφοιτος μεταπτυχιακής σχολής [04]     Άλλο [05]    

5. Επαγγελματική κατάσταση
Μαθητής [01]     Ιδιωτικός Υπάλληλος [02]     Δημόσιος Υπάλληλος [03]     Ελεύθερος Επαγγελματίας [04]     Επαγγελματίας [05]     'Αλλο [06]    

6. Ποσα χρόνια είσαι μέλος του ΣΕΠ;
0-5 [01]     6-10 [02]     11-15 [03]     16-20 [04]     21-30 [05]     31-40 [06]     41+ [07]    

7.Ποιες είναι οι προσκοπικές σου υποχρεώσεις ή σε ποιο επίπεδο προσφέρεις τς υπηρεσίες σου;
ΥΑΛ [01]     ΑΑΛ [02]     ΥΟΠ [03]     ΑΟΠ [04]     ΥΚΑ [05]     ΑΚΑ [06]     ΥΣ [07]     ΑΣ [08]     ΤΕ [09]     ΠΕ [10]     ΕΠ [11]     ΓΕ [12]    

8.Σε πόσες εκπαιδεύσεις έχεις λάβει μέρος;
1-2 [01]     3-5 [02]     6-10 [03]     11+ [04]    

ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ

9. Σε ποιο βαθμό είσαι ευχαριστημένος με τις ενέργειες της κεντρικής διοίκησης;

10. Σε ποιο βαθμό η κεντρική διοίκηση σε βοήθησε στα καθήκοντά σου;

11. Ειδικά για τους ακόλουθους τομείς ενέργειας της κεντρικής διοίκησης είσαι...

Ικανοπ. Μη ικανοπ. ΔΞ / ΔΑ
Διοίκηση
Πρόγραμμα
Οικονομικά
Εκπαίδευση
Επικοινωνία

Αν δεν είσαι ικανοποιημένος, παρακαλώ σημείωσε τον σημαντικότερο λόγο:

Διοίκηση:
Προγραμματισμός:
Οικονομικά:
Εκπαίδευση:
Επικοινωνία:

12. Σε ποιούς τομείς νομίζεις ότι η Κεντρική Διοίκηση θα μπορούσε να βελτιώσει την απόδοσή της; (παρακαλώ σημειώσατε παραπάνω από ένα αν χρειάζεται)


Ποιότητα Υπηρεσιών [01]
Αξιοπιστία [02]
Οικονομική κατάσταση [03]
Γραφειοκρατικές διαδικασίες [04]
Διάρθρωση [05]
Προσκοπικό πρόγραμμα [06]
Επαφή με βαθμοφόρο [07]
Υλικοτεχνική υποδομή [08]
Αποκέντρωση [09]
'Aλλο (παρακαλώ περιγράψτε):

13. Ποια είναι τα αποτελέσματα από τις ενέργειες της Κεντρικής Διοίκησης για την υποστήριξη του προσκοπικού έργου;


(α)Σε σένα; (παρακαλώ σημειώσατε παραπάνω από ένα όπου χρειάζεται)

Αρνητική στάση [01]
Χαμηλή αποδοτικότητα [02]
Μη τήρηση κανονισμών [03]
Εμπόδια στην εκπαίδευση [04]
Αδιαφορία [05]
'Aλλο (παρακαλώ περιγράψτε) [06]:

(β) Συνολικά στο ΣΕΠ; (παρακαλώ σημειώσατε παραπάνω από ένα όπου χρειάζεται)

Αποχώρηση βαθμοφόρων [01]
Μη τήρηση αρχών [02]
Αντιπαράθεση βαθμοφόρων [03]
Αναποτελεσματικότητα [04]
Αρνητική εικόνα προς τα έξω [05]
'Aλλο (παρακαλώ περιγράψτε) [06]:

14. Με ποιούς τρόπους πιστεύεις ότι η Κεντρική Διοίκηση μπορεί να βελτιώσει την απόδοσή της; (παρακαλώ σημειώσατε παραπάνω από ένα όπου χρειάζεται)

Μακροχρόνιος προγραμματισμός [01]
Σωστή αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού [02]
Βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών [03]
Βελτίωση εσωτερικής επικοινωνίας [04]
Επίλυση οικονομικών προβλημάτων [05]
Εκσυγχρονισμός διαδικασιών και μεθόδων [06]
'Aλλο (παρακαλώ περιγράψτε) [07]:

15. Ειδικά για τους παρακάτω τομείς ποιές από τις προτεινόμενες βελτιώσεις νομίζεις ότι μπορούν να γίνουν; (παρακαλώ σημειώσατε παραπάνω από ένα όπου χρειάζεται)

Διοίκηση:
Επαναπροσδιορισμός της διάρθρωσης [01]
Αποκέντρωση [02]
Εφαρμογή κανονισμών [03]
'Aλλο (παρακαλώ περιγράψτε) [04]:

Πρόγραμμα:
Εκσυγχρονισμός [01]
Πιο ελκυστικές δραστηριότητες [02]
Βελτίωση υποδομής [03]
Πανελλήνιες δραστηριότητες [04]
'Aλλο (παρακαλώ περιγράψτε) [05]:

Οικονομικά:
Μόνιμες πηγές εσόδων [01]
Αξιοποίηση περιουσίας [02]
Εξεύρεση χορηγών [03]
Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα [04]
'Aλλο (παρακαλώ περιγράψτε) [04]:

Εκπαίδευση:
Ανανέωση εκπαιδευτών [01]
Ποιοτική αναβάθμιση εκαπιδευτικού προσωπικού [02]
Αναβάθμιση εκπαιδευτικής μεθόδου [03]
Αναβάθμιση μέσων και χώρων [04]
Αναπροσαρμογή θεματολογίου [05]
'Aλλο (παρακαλώ περιγράψτε) [06]:

Επικοινωνία:
Νέα τεχνολογία [01]
Αμεσότητα [02]
On-line επικοινωνία [03]
'Aλλο (παρακαλώ περιγράψτε) [04]:

16.Υπάρχει κάτι άλλο σχετικό με αυτή την έρευνα που δεν έχει αναφερθεί και θα θέλατε να σημειώσετε ;