Θυρεός Κοινότητας

Πλατεία Τριών Συμμάχων

Η Πλατεία Τριών Συμμάχων ή "Διαδόχου" όπως λεγόταν τότε. Βρίσκεται στο τέρμα του οδού Αγίου Νικολάου προς το λιμάνι και οδηγεί στο λιμενοβραχίωνα και τον Φάρο, άλλοτε, των Πατρών. Σήμερα διακοσμείται από ενα μεγάλο άνθινο ρολόι. Στη θέση του κτίσματος με την κόκκινη τέντα και του ακριβώς δεξιά του, στεγάζεται σήμερα η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.