Θυρεός Κοινότητας

Πλατεία Υψηλών Αλωνίων

Τα "Ψηλαλώνια" όταν δεν κατοικούντο. Χωρίς πολυκατοικίες, χωρίς το άγαλμα του Παλαιών Πατρών Γερμανού και το ηλιακό ρολόι που υπάρχουν σήμερα. Μόνο ένα-δύο αρχοντικά και τριγύρω χωράφια!