Θυρεός Κοινότητας

Πανόραμα Πατρών

Γενική άποψη της πόλης από την δυτική πλευρά του λιμενοβραχίωνα
της οδού Αγίου Νικολάου. Στην αριστερή άκρη ο Φάρος ενώ στην δεξιά
διακρίνονται τα δυο καμπαναριά της Μητρόπολης ή "Ευαγγελίστριας".