Θυρεός Κοινότητας

Aνιχνευτής

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1997

"Τα Προσκοπικά Τμήματα και η λειτουργία τους"

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από παιδαγωγικής άποψης έχει η λειτουργία των Προσκοπικών Τμημάτων, η μεθοδολογία των οποίων είναι αυτό που ξεχωρίζει τον Προσκοπισμό από τις άλλες οργανώσεις εξωσχολικής αγωγής.

Ας ξεκινήσουμε περιγράφοντας το πρώτο τμήμα ενός προσκοπικού συστήματος.

1. Αγέλη Λυκοπούλων

Η Αγέλη είναι ένα τμήμα που περιλαμβάνει παιδιά (αγόρια και κορίτσια) ηλικίας 7 έως και 10 χρονών. Οι στόχοι της κοινωνικοποίησης που επιδιώκονται σταδιακά, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών είναι

-Η αυτοεξυπηρέτηση όλων των προσωπικών αναγκών

-Η εξυπηρέτηση των αναγκών του άλλου

-Η εξυπηρέτηση των γενικών αναγκών του συνόλου

Αυτοί οι στόχοι εξυπηρετούνται με δραστηριότητες από κάθε τομέα ανθρωπίνων ενασχολήσεων που διαιρούνται σε 7 τομείς.

1. Ζωή Υπαίθρου
2. Σωματική Αγωγή
3. Τεχνικές Δεξιότητες
4. Πνευματική Καλλιέργεια
5. Κοινωνική Προσφορά
6. Προστασία Περιβάλλοντος
7. Πολιτιστική Κληρονομιά

'Oλες αυτές οι δράσεις, για να γίνουν ελκυστικές στο παιδί "ντύνονται" με "μύθο" δίδοντας διέξοδο και στην δημιουργική φαντασία του παιδιού (π.χ. ιστορικές περίοδοι, ταξίδια σε ξένες χώρες, ελληνική μυθολογία, ήρωες παιδικών βιβλίων, επιστημονική φαντασία κ.α.).

'Eτσι το μηνιαίο πρόγραμμα που περιλαμβάνει τέσσερεις δράσεις, περιέχει γνώσεις και εμπειρίες και από τους 7 τομείς δραστηριοτήτων (εκδρομές, επισκέψεις, χειροτεχνίες, σωματική αγωγή, προσφορά στον συνάνθρωπο και το περιβάλλον, πολιτιστικά στοιχεία) όλα στο πλαίσιο του εκάστοτε "μύθου", χρησιμοποιώντας μεταμφιέσεις, θεατρικά δρώμενα και οπτικοακουστικό υλικό.

Στην ύπαρξη του μύθου oφείλεται και η ονομασία "Αγέλη Λυκοπούλων" που έχει τις ρίζες της στις περιπέτειες του Μόγλι από τα βιβλία του νομπελίστα συγγραφέα R. Kipling και επικράτησε διεθνώς. Ανάλογα λοιπόν με την ανταπόκριση του κάθε παιδιού και τα ταλέντα που μεφανίζονται, εκτός από την συμμετοχή στις ομαδικές δράσεις, καλλιεργείται η προσωπική ερασιτεχνική ασχολία η οποία επιβραβεύεται. 'Oλο αυτό το πλαίσιο των κινήτρων και της δημιουργικής φαντασίας δίνει στον αρχηγό και τους υπαρχηγούς την δυνατότητα να παρακολουθούν στενά την κοινωνική και ατομική εξέλιξη κάθε παιδιού ενθαρρύνοντας τις θετικές πλευρές του χαρακτήρα του, πράγμα που βρίσκει την ολοκλήρωσή του στην θερινή κατασκήνωση. 'Oταν τέλος το παιδί, φθάσει στη ηλικία των 10 χρόνων τότε αποχαιρετά σε ειδική ανοικτή γιορτή την Αγέλη και εισέρχεται στο δεύτερο σκαλοπάτι της προσκοπικής του ζωής. Την Ομάδα Προσκόπων. Εν κατακλείδι κάθε πτυχή του προγράμματος των λυκοπούλων στηρίζεται:

-στην καλλιέργεια δημιουργικής φαντασίας (μύθος)

-στην απόκτηση καλών συνηθειών (αρχές)

-στην εξυπηρέτηση του συνόλου (προσφορά)

-στην εργασία σε ομάδες ("εξάδες") και

-στην ανάπτυξη των προσωπικών κλίσεων (ερασιτεχνική ασχολία).