Θυρεός Κοινότητας

Aνιχνευτής

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1997

"Τα Προσκοπικά Τμήματα και η λειτουργία τους"

2. Ομάδα Προσκόπων

Τα παιδιά ηλικίας 11-14 ετών αποτελούν την Ομάδα Προσκόπων. Πολλά προέρχνται από την Αγέλη Λυκοπούλων όταν συμπληρώσουν την ηλικία ενώ άλλα εγγράφονται κατ'ευθείαν στην ομάδα εάν έχουν την κατάλληλη ηλικία. Η βασική παιδαγωγική μέθοδος που ακολουθούμε είναι το κατ'ενωμοτίας σύστημα. Δηλαδή η αυτόνομη ελιτουργία μικρών αυτοδιοικούμενων ομάδων που λειτουργούν σαν στοιχειώδη κοινωνικά κύτταρα.

Σε κάθε Ομάδα Προσκόπων λοιπόν υπάρχουν 2-3 Ενωμοτίες από 5-9 παιδιά και οι οποίες έχουν:

-εσωτερική οργάνωση με πλήρη καταμερισμό αρμοδιοτήτων (ταμείο, αποθήκη, διακόσμηση, γραμματεία, φαρμακείο κ.λ.π.)

-αυτόνομο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, όπως δραστηριότητες κλειστού χώρου, εκκλησιασμός, επισκέψεις, εκδρομές, εκπαιδεύσεις.

-εκλεγμένη ηγεσία, η οποία κάθε χρόνο (Σεπτέμβριο) προγραμματίζει με όλα τα παιδιά τις δραστηριότητές της.

-ιδιαίτερη γωνιά, ιστορία, έμβλημα, κραυγή ώστε να υπογραμμίζεται η ξεχωριστή ταυτότητα. Σ'αυτό το φιλικό περιβάλλον δίνεται η ευκαιρία να αναπτύξει το κάθε παιδί ικανότητες συνεργασίας και εξασφαλίζεται η συναισθηματική του ασφάλεια από την ένταξη στην Ενωμοτία.

Οι δραστηριότητες ολόκληρης της Ομάδας συνέχεια, δίνουν το ερέθισμα για ευγενή άμιλλα μεταξύ των Ενωμοτιών, κάθε μια από τις οποίες προασπαθεί να δείξει τον καλύτερο εαυτό της, να αναπτύξει όσο το δυνατόν αξιολογότερες ερασιτεχνικές ασχολίες και να φτάσει σε καλύτερο επίπεδο τεχνικών γνώσεων για διαβίωση στο ύπαιθρο.

Αυτές οι δραστηριότητες από τομείς όπως σωματική αγωγή, κοινωνική συνεργασία, ζωή υπαίθρου, τεχνικές δεξιότητες και πνευματική καλλιέργεια, στοχεύουν στην απόκτηση εμπειριών και γνώσεων και ικανοτήτων σε όποιο πεδίο κάθε επιλέγει.

'Oλα αυτά ενισχύονται με ισχυρά κίνητρα όπως η ενθάρρυνση, η αλληλοεκπαίδευση, η δυναμική της ομάδας, η αξιολόγηση και η επιβράβευση της συμμετοχής. Οι δραστηριότηες της ομάδας έχουν την μορφή οργανωμένου παιχνιδιού ή περιπέτειας και προγραμματίζονται και υλοποιούνται από το αρχηγείο, τους ενωμοτάρχες ακόμα και από μικρότερα παιδιά.

Μεγάλες δράσεις της Ομάδας Προσκόπων είναι οι χειμερινές πολυήμερες εκδρομές, οι άμιλλες σε συγκεκριμένα παιδία, οι ενασχολήσεις με το περιβάλλον και τον πολιτισμό και η θερινή κατασκήνωση.

Ανώτατο όργανο της Ομάδας είναι το Συμβούλιο Τιμής που αποτελείται από τους ενωμοτάρχες και υπενωμοτάρχες και το αρχηγείο. Το Συμβούλιο Τιμής κατά πλειοψηφία αποφασίζει, προγραμματίζει και αξιολογεί κάθε δραστηριότητα.

Συνοψίζοντας, στην Ομάδα Προσκόπων κάθε παιδί έρχεται σε επαφή με όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές της ζωής και ενθαρρύνεται στο να συμβάλλει στην προσωπική του ανάπτυξη και στην προαγωγή του συνόλου (Ενωμοτία, Ομάδα).

Τέλος το παιδί, όταν φτάνει στην ηλικία των 15 χρονών, μεταβαίνει με ειδική τελετή (εκδοχή) στο τρίτο σκαλοπάτι της προσκοπικής του ζωής, την Κοινότητα των Ανιχνευτών.