Θυρεός Κοινότητας

Aνιχνευτής

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1997

"Τα Προσκοπικά Τμήματα και η λειτουργία τους"

3. Κοινότητα Ανιχνευτών

Τα παιδιά 14-15 χρονών, έφηβοι πια, συνεχίζουν την προσκοπική τους ζωή στην Κοινότητα των Ανιχνευτών. Ενώ στην Αγέλη Λυκοπούλων (7-10 χρονών) επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στην κοινωνικοποίηση, στην Ομάδα Προσκόπων (11-14 χρονών) στοχεύουμε κυρίως στην οργανωμένη ομαδικότητα, στην Κοινότητα των Ανιχνευτών απώτερος στόχος είναι η συνολική ατομική συγκρότηση.

Στην ηλικία αυτή που οι νέοι αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα και αμφισβητούν το σύνολο ή μέρος των κοινωνικών αξιών, η προσκοπική κίνηση αξιοποιεί τις αναζητήσεις και την ενεργητικότητα, με τις παρακάτω μεθόδους:

δυναμική των ομάδων παύει να στηρίζεται σε στατικά πρότυπα (εξάδες, ενωμοτίες) και παίρνει πιο ευέλικτη μορφή δημιουργώντας Ομίλους Εργασίας που αναλαμβάνουν συγκεκριμένο έργο (δραστηριότητα, εκδρομή, κοινωνική προσφορά) ή συγκεκριμένη ενασχόληση (αθλητισμός, μουσική, φιλολογία, θέατρο κ.α.) και ολοκληρώνουν το έργο τους σχηματίζοντας νέους Ομίλους Εργασίας με νέα ενδιαφέροντα. Με αυτόν τον τρόπο οι Ανιχνευτές έρχονται σε επαφή με πολλά πεδία γνώσεων και ικανοτήτων και εάν εκφράσουν την επιθυμία εμβαθύνουν (σε ατομικό επίπεδο) όποιες δραστηριότητες επιλέγουν, πράγμα που πολλές φορές γίνεται αντικείμενο επαγγελματικού προσανατολισμού.

-Οι δραστηριότητες προγραμματίζονται και υλοποιούνται σε ατομικό επίπεδο (παρουσιάσεις, εργαστήρια), σε επίπεδο Ομίλων Εργασίας (ειδικές δράσεις) ή σε επίπεδο ολομέλειας (δράσεως Κοινότητας) πράγμα που ενθαρρύνει τον κάθε νέο να έχει όποιο βαθμό συμμετοχής του επιτρέπουν οι ικανότητες και οι επιλογές του (διοργανωτής, συνδιοργανωτής, απλή συμμετοχή) έτσι ώστε να μην υφίστανται εξαναγκαστική ομαδοποίηση.

- Η δημοκρατική αγωγή καλλιεργείται στην Σύνοδο της Κοινότητας όπου συμμετέχουν όλοι με δικαίωμα ψήφου και όπου οι αποφάσεις, ο προγραμματισμός και οι αξιολογήσεις (επιβραβεύσεις) παίρνονται με απλή πλειοψηφία.

- Η μελέτη του περιβάλλοντος (κοινωνικού, αστικού ή φυσικού) εμφανίζεται πια, με τη μορφή της παρέμβασης και στοχεύει στην δημιουργία οικολογικής (παγκόσμιας) συνείδησης και απόκτηση πολιτιστικής (εθνικής) ταυτότητας.

'Oλη αυτή η πλούσια σειρά δραστηριοτήτων πραγματοποιείται συνήθως με την μορφή της ανίχνευσης (αναζήτησης) ή της έρευνας, η οποία ακολουθείται από επεξεργασία του υλικού και μορφοποίηση της πρότασης-παρέμβασης.

Κύριος στόχος της ανιχνευτικής δουλειάς είναι η αξιοποίηση κάθε χαρακτηριστικού του Ανιχνευτή, η διαρκής του αυτοεπιβεβαίωση, η καλλιέργεια του χαρακτήρα και των κοινωνικών του ευαισθησιών, ώστε να ξεκινήσει τη ζωή του, ως ενήλικας, με όσο το δυνατόν περισσότερα γνωστικά, συναισθηματικά και ψυχικά αποθέματα.