Θυρεός Κοινότητας

Aνιχνευτής

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1997

"Το Προσκοπικό Σύστημα και η λειτουργία του"

Η προσκοπική κίνηση χρησιμοποιεί από τότε που ιδρύθηκε στη χώρα μας, την εργασία καθ'ομάδας, αυτό που σήμερα οι κοινωνιολόγοι προσπαθούν να αναπτύξουν σε σχολία, συλλόγους, ετοιρείες με την επωνυμία "δυναμική των ομάδων". Ας τη γνωρίσουμε, λοιπόν από κοντά.

1) Τα παιδιά από 7-10 χρονών αποτελούν το πρώτο τμήμα την Αγέλη, ονομάζονται Λυκόπουλα και χωρίζονται σε εξάδες που έχουν μέχρι 7-8 παιδιά. η κάθε εξάδα έχει μικρή αυτονομία και τα παιχνίδια, οι κατασκευές, οι ερασιτεχνικές ασχολίες αξιοποιούν κατά το δυνατόν την δυναμική των ομάδων αυτών. 'Eτσι μια Αγέλη Λυκοπούλων δεν έχει πάνω από 35 παιδιά και ο αρχηγός με τους υπαρχηγούς μπορεί εύκολα να ασχοληθεί με το κάθε παιδί.

2) Τα παιδιά από 11-14 χρονών αποτελούν την Ομάδα Προσκόπων την οποία αποτελούν πάλι μικρές ομάδες παιδιών που λέγονται Ενωμοτίες. Οι Ενωμοτίες έχουν πλήρη αυτονομία δράσεων. Εκλέγουν τον ενωμοτάρχη τους, προγραμματίζουν τις δραστηριότητές τους, υλοποιούν εκδρομές, ανιχνεύσεις και τις αξιολογούν είτε με τις άλλες Ενωμοτίες της Ομάδας (δράση Ομάδας) είτε κάθε Ενωμοτία μόνη της (δράση Ενωμοτίας).

'Eχουν πλήρη καταμερισμό εργασίας (υλικά, γραμματεία, ταμείο, φαρμακείο κ.λ.π.) και έτσι προσφέρεται στο κάθε παιδί η ευκαιρία να αναπτύξει την προσωπικότητά του και τις ατομικές του κλίσεις. Μια Ομάδα Προσκόπων μπορεί να έχει 3-4 Ενωμοτίες, συνεπώς δεν έχει πάνω από 40 παιδιά και έχει έναν αρχηγό και 2-4 υπαρχηγούς.

3) Οι έφηβοι 14-18 χρονών αποτελούν την Κοινότητα Ανιχνευτών η οποία δραστηριοποιέιται σε Ομίλους Εργασίας ανάλογα με τα εκάστοτε ενδιαφέροντα τους (μουσική, θέατρο, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, κοινωνική προσφορά κ.α.). Αυτοί οι 'Oμιλοι Εργασίας αποτελούνται από 3-6 Ανιχνευτές οι οποίοι αναλαμβάνουν εξ'ολοκλήρου τον προγραμματισμό, την πραγματοποίηση και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων τους. Ανώτατο όργανο λειτουργίας είναι η Σύνοδος της Κοινότητας, δηλαδή το σύνολο των Ανιχνευτών που αποφασίζει, προγραμματίζει και συμμετέχει σε όλα τα δρώμενα. Οι αποφάσεις παίρνονται πλειοψηφικά και η όλη διαδικασία αποτελεί και εκπαίδευση στους δημοκρατικούς θεσμούς. Μια Κοινότητα Ανιχνευτών έχει από 10-30 εφήβους και τον αρχηγό με 2-3 υπαρχηγούς, οι οποίοι συμμετέχουν ισότιμα και κατευθύνουν τις δραστηριότητες.

Τα τρία τμήματα αυτά που καλύπτουν τις ηλικίες 7-18 χρονών αποτελούν το προσκοπικό Σύστημα. Στο σύνολο προϊσταται ο Αρχηγός Συστήματος, ο οποίος εκλέγεται κάθε 2 χρόνια από τους αρχηγούς και υπαρχηγούς των τμημάτων