όροι συμμετοχής

 1. Δικαίωμα εγγραφής στην λητεπ έχουν μόνο όσοι είναι, ή έχουν υπάρξει στο παρελθόν, Έλληνες Πρόσκοποι.
 2. Στην αίτηση εγγραφής, ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμό του καθώς και τα προσκοπικά του καθήκοντα, τρεχόντα ή παλαιότερα. Σε περίπτωση συνδρομών κλιμακίων (συστήματα, εφορείες, κλπ), θα πρέπει στην αίτηση να δηλώνεται, εκτός από το κλιμάκιο και το ονοματεπώνυμο και καθήκοντα του υπεύθυνου επικοινωνίας που διατηρεί την ευθύνη για ότι αποστέλλεται στη λητεπ εκ μέρους της συγκεκριμένης διεύθυνσης.
 3. Η αποστολή αίτησης εγγραφής σημαίνει την αυτόματη προσυπογραφή και αποδοχή των όρων συμμετοχής και του κώδικα δεοντολογίας της λητεπ.
 4. Η έγκριση της αίτησης εγγραφής στην λητεπ γίνεται χειροκίνητα από την ομάδα διαχείρισης της λητεπ εντός μικρού χρονικού διαστήματος. Εάν η ομάδα διαχείρισης δεν έχει λάβει τα προσωπικά και προσκοπικά στοιχεία του αιτούντος, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να τα ζητήσει.
 5. Η συμμετοχή στη λητεπ γίνεται μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσκοπικής αποκλειστικά θεματολογίας. Κάθε μήνυμα που αποστέλλεται προς τη διεύθυνση της λητεπ, προωθείται άμεσα σε όλα τα μέλη.
 6. Τα μέλη της λητεπ μπορούν να στέλλουν μυνήματα προς αυτήν ΜΟΝΟ από την διεύθυνση με την οποία είναι εγγεγραμένοι σε αυτή.
 7. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στη λητεπ είναι η ελληνική.
 8. Για τον τερματισμό της συνδρομής στην λητεπ ο ενδιαφερόμενος οφείλει να στείλει κενό μήνυμα προς τη διεύθυνση litep+unsubscribe@googlegroups.com, από τη διεύθυνση με την οποία είναι εγγεγραμένος σε αυτήν.
 9. Για την αλλαγή της διεύθυνσης συνδρομής στην λητεπ ο ενδιαφερόμενος οφείλει να διαγραφεί με την παλαιά διεύθυνση και να επανεγγραφεί με την νέα.
 10. Μη-ισχύουσες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκαλούν προβλήματα στην επικοινωνία μέσω της λίστας και θα απομακρύνονται.
 11. Οι συνδρομητές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις τεχνικές παρατηρήσεις, οδηγίες και υποδείξεις του (των) διαχειριστή (διαχειριστών) της λητεπ κατά τρόπο ώστε να καθίσταται λειτουργική, εύχρηστη και αποτελεσματική η λειτουργία της λητεπ .
 12. Δεν επιτρέπεται η αποστολή μηνυμάτων στη λητεπ που άμεσα ή έμμεσα παραπέμπουν σε οποιαδήποτε διαφήμιση ή έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα (εξεύρεση εργασίας, παροχή ή πώληση υπηρεσιών, αγαθών κ.λ.π.). Δεν επιτρέπεται η προώθηση αλυσιδωτών μηνυμάτων μέσω της λητεπ.
 13. Τα μηνύματα προς την λητεπ οφείλουν να χαρακτηρίζονται από έκφραση και γλώσσα σύμφωνες με τις αρχές, το Νόμο και την Υπόσχεση του Προσκόπου. Ιδιαίτερα τονίζεται πως δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε είδους ύβρεων ή απρεπών λέξεων και φράσεων.
 14. Κάθε μύνημα προς τη λητεπ οφείλει να είναι αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τα προσκοπικά καθήκοντα του αποστολέα.
 15. Η κοινοποίηση ή προώθηση μηνυμάτων προσωπικής επικοινωνίας ή μηνυμάτων τρίτων στην λητεπ δεν επιτρέπεται. Ο τελικός αποστολέας του μηνύματος διατηρεί όλη την ευθύνη για το αποστελλόμενο μήνυμα και το περιεχόμενό του.
 16. Οποιαδήποτε μήνυμα προς την λητεπ θεωρείται πως εκφράζει την προσωπική άποψη του αποστολέα. Η ομάδα διαχείρισης της λητεπ δεν ευθύνεται για τις πληροφορίες που λαμβάνουν οι συνδρομητές μέσω της λίστας.
 17. Η ομάδα διαχείρισης της λίστας διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει κάθε μέλος που δεν τηρεί τους παραπάνω όρους συμμετοχής.

Η αποστολή αίτησης εγγραφής στη λητεπ προϋποθέτει πως έχετε διαβάσει και αποδέχεστε τους παραπάνω όρους συμμετοχής.

© Copyright 1997-2022, proskopos.com