Πρόλογος | Ιστορία | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Η

HNΙΟΧΟΣ, Αστερισμός.Στους αρχαίους χάρτες απεικονίζεται με τη μορφή Ηνιόχου(ηνία=γκέμια) που κρατάει και μαστίγιο.

Θ

Ι

ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ, Σαρκοφάγο ζώο, ευκίνητο, έχει αιχμηρά και ισχυρά νύχια, είναι ρωμαλέο, έχει ξανθό τρίχωμα.

ΙΓΚΟΥΑΝΑ, Μεγαλόσωμη σαύρα, αρκετών κιλών, έχει λέπια και ισχυρά δόντια.

ΙΚΚΥ, Σκαντζόχοιρος, κοντόσωμος, είναι ευκίνητος και έχει αγκάθια.

ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ, Μικρό τύπου πλακουτσό σώμα, κεφάλι σαν του αλόγου σε σμίκρυνση.

ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΣ, Μεγαλόσωμο και χοντρό ζώο, κρεμαστά αυτιά, βαρύ και αργό βάδισμα, μεγάλα δόντια, χοντρό δέρμα, ακίνδυνος αν δεν απειλείται.