Θυρεός Κοινότητας

Οδός Κολοκοτρώνη

Η οδός Αγίου Ανδρέου όπως φαίνεται από την συμβολή της με την οδό Κολοκοτρώνη. Στη γωνία ακριβώς το Ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρεταννία" το οποίο διασώζεται ακόμη.