Θυρεός Κοινότητας

Οδός Κορίνθου

Η Κορίνθου, η πιο κεντρική ίσως οδός της Πάτρας σήμερα, χωρίς πολυκατοικίες! Από την συμβολή της με την οδό Κολοκοτρώνη, διακρίνεται η Ιταλική σχολή με την σημαία στο μπαλκόνι. Στο ίδιο σημείο αργότερα στεγάστηκε το Πανεπιστήμιο ενώ σήμερα βρίσκεται το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Πατρών.