Η Δράση

Όνομα Δράσης

Το όνομα της Δράσης οφείλεται στους πρώτους εποίκους στα νησιά αυτά που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ιστορική τους εξέλιξη.

 

Δομή

Η επιλογή των 3 ακριτικών νησιών του Αιγαίου του Αρχιπελάγους στο δωδεκανησιακό πολυνήσιο δεν είναι τυχαία. Τα 3 αυτά νησιά είναι αποκομμένα από τα "δρώμενα". Είναι αποκομμένα από τα άλλα μεγάλα ή μικρά νησιά. Η επικοινωνία τους γίνεται μέσω Κρήτης.

Είναι οι άκρες του Ν. ΝΑ Αιγαίου και στέκονται μέσα από τις δικές τους, μικρές ή μεγάλες, δυνατότητες, σαν Ακρίτες που κάποιες εποχές έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο "Ελληνικό γίγνεσθαι".

Εμείς, τα μέλη της Κίνησης και ιδιαίτερα οι έφηβοι, οι Ανιχνευτές - κορίτσια και αγόρια -, έχουμε την ανάγκη επαφής με αυτό τον ωραίο κόσμο και με την Δράση.

Με τη Δράση "ΤΕΛΧΙΝΕΣ 2002" θα κάνουμε τη δική μας συνάντηση, τη δική μας Αμφικτυονία, γιατί όχι την θαλάσσια Αμφικτυονία.

Μέσα από αυτή την Δράση, οι Ανιχνευτές μας θα ζήσουν με τις Κοινότητές τους την έκπληξη, το αναπάντεχο, το άγνωστο αλλά και την ομορφιά.

Η ιδιαιτερότητα της Δράσης θα 'ναι ότι οι Κοινότητες θα λειτουργήσουν σε μια φάση ανεξαρτητοποιημένες και σε κάποια άλλη φάση σαν σύνολο. Η βασική δομή του προγράμματος θα 'ναι ότι η κάθε Κοινότητα θα επιλέξει το νησί που θέλει, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά της.

Η κορύφωση της Δράσης θα γίνει στην Όλυμπο Καρπάθου ενώ η "ανιχνευτική κατάληψη" θα γίνει στην Σαρία. Η κορύφωση θα 'ναι η συνάντηση όλων των Κοινοτήτων (Όλυμπος - Σαρία).

 

Χρόνος δράσης

Η επιλογή του χρόνου δράσης έγινε αφού αυτό το μήνα ευχέρεια συμμετοχής των περισσοτέρων. Βέβαια το μειονέκτημα των μελτεμιών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη καθώς και η μεγάλη τουριστική κίνηση στα νησιά αυτά.

 

Συμμετοχές

Στην Δράση μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι Ανιχνευτές και Ανιχνεύτριες καθώς και οι βαθμοφόροι των Ανιχνευτών. Για ειδικές περιπτώσεις βαθμοφόρων θα υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων (Γραμματεία Δράσης). Προϋπόθεση θα' ναι η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής και η ιατρική γνωμάτευση (ευθύνη Ι.Κ.Α.).

Η Δράση θα 'ναι ανοιχτή και για ομάδες μαθητών ή φοιτητών μετά από συνεννόηση με τους αντίστοιχους φορείς. Βέβαια η ομάδα αυτή θα συνοδεύεται από καθηγητή και τα προγράμματά της θα 'ναι σχετικά με τις δραστηριότητές μας.

Στην Δράση, μετά από συνεννοήσεις, μπορεί να συνυπάρξουν και άλλοι φορείς σε κάποια φάση της Δράσης, όπως Έλληνες Διασώστες, Όμιλοι Φουσκωτών κλπ.

 

Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες θα 'ναι σε βασικές γραμμές η Ανίχνευση του Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος αλλά με μια διαφορά από τις άλλες ανιχνεύσεις: Οι συμμετέχοντες θα έχουν γνωρίσει από προηγούμενα, μέσω του διαδικτύου ή άλλων μέσων, αυτά τα νησιά. Επίσης θα "μεταφέρουν" το δικό τους φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον προκειμένου να το γνωρίσουν οι εκεί κάτοικοι.

Δεν θα πάνε να κάνουν έρευνα σε άγνωστα μέρη. Θα προετοιμαστούν όλη τη χρονιά, μέσα στο μέτρο του δυνατού. Η Δράση θα 'χει το νέο στοιχείο της σύγκρισης και όχι της ξερής έρευνας.


 2001-2002 Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Εφορεία Προσκόπων Περιοχής Πελοποννήσου