Οικονομικά

Πηγές Εσόδων
(Τα παρακάτω στοιχεία είναι ενδεικτικά)

1. Εφ. Περιοχής
2. Περιφέρειες
3. Κοινότητες
4. Τ. Αυτοδιοίκηση
5. Υπουργεία
6. Χορηγοί
7. Δράσεις οικονομικής ενίσχυσης

Μπορεί να δίνονται ενισχύσεις και για την κάλυψη αναγκών σε είδος όπως:

1. Κάλυψη εξόδων εντύπων
2. Μετακινήσεις
3. Υλικό
4. Αναμνηστικά

Έξοδα

Κατά την Δράση προβλέπεται ότι τα έξοδα για κάθε συμμετέχοντα θα καλύψουν τα παρακάτω:

1. Μετακίνηση (από Πειραιά - νησιά - επιστροφή) 
2. Κόστος ημέρας (γεύματα: πρωινά-απογ.-βραδ.) 
3. Επιμεριστικό κόστος ψυχαγωγίας 
4. Επιμεριστικό κόστος εσωτ. μετακινήσεων 
5. Επιμεριστικό κόστος φιλμς 
6. Επιμεριστικό κόστος υλικών χρήσης 
7. Επιμεριστικό κόστος υλικών διαβίωσης 
8. Επιμεριστικό κόστος αναμνηστικών 


2001-2002 Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Εφορεία Προσκόπων Περιοχής Πελοποννήσου