Προετοιμασία

Έντυπο Υλικό

Όλα τα έντυπα (χαρτιά - αλληλογραφία - Δελτία Τύπου - ενημερωτικά) έχουν την υπογραφή του Έφορου Περιοχής ή της Γραμματείας Δράσης.
Υπάρχει ομοιομορφία σ' ότι αφορά τα επίσημα χαρτιά και το Σήμα της Δράσης.

Κατά την διάρκεια της προετοιμασίας εκδίδεται επιφυλλίδα προς όλες τις Κοινότητες ή αργότερα και προς όλους τους Ανιχνευτές.
Προβλέπονται 5-6 επιφυλλίδες (Οκτώβριος 2001, Δεκέμβριος 2001, Φεβρουάριος 2002, Απρίλιος 2002, Ιούνιος 2002, Ιούλιος 2002).

Επίσης προβλέπονται 3 τεύχη οδηγιών κι ενημέρωσης που θα δοθούν στις Κοινότητες (Νοέμβριος 2001, Μάιος 2002, Ιούνιος 2002).

Κρίνεται απαραίτητο να δοθεί και το Τεύχος - Ερωτηματολόγιο όπου θα περιλαμβάνονται από προσχέδια μέχρι και τα ενδιαφέροντα και οι ιδέες των Ανιχνευτών.

* Προβλέπεται έκδοση ημερολογίων (παλιές και πρόσφατες φωτογραφίες των νησιών) που θα κυκλοφορήσουν σε όλη την Πελοπόννησο ως οικονομική ενίσχυση για την Δράση.

* Προβλέπεται έκδοση ημερολογίων (παλιές και πρόσφατες φωτογραφίες των νησιών) που θα κυκλοφορήσουν σε όλη την Πελοπόννησο ως οικονομική ενίσχυση για την Δράση.

Χρονοδιάγραμμα Ετοιμασίας και Υλοποίησης - Ενέργειες

Χρόνος Γραμματεία Δράσης Ομάδες Δράσης Κοινότητες
09/2001 Συναντήσεις των βαθμοφόρων κατά περιφέρεια. 
Ανάλυση - Παρουσίαση δράσης (22/9)
Καθορισμός - Συγκρότηση Ομάδων Δράσης Ενημέρωση (Ερωτηματολόγια)
10/1001 7/10 Συνάντηση όλων των βαθμοφόρων για την Δράση (Κόρινθος).
Καταμερισμός - Έρευνα - Χορηγοί - Επικοινωνία
Σχεδιασμός - Δυνατότητες - Ημερολόγια - Κοινωνικά Αποστολή ερωτηματολογίων Γνωριμία
11/2001 Επαφές - Επισημοποίηση Στοιχεία θετικά Διάθεση ερωτηματολ. Τέλος ερωτηματολογίων
12/2001 Καθορισμός - Πρόγραμμα Επιστολές - Οργάνωση - Ενημέρωση Προετοιμασία δραστηριοποιήσεις - Γνωριμία με Κοινότητες Αποστολή στα νησιά
01/2002 Συνάντηση όλων των βαθμοφόρων - Αποτελέσματα Προετοιμασία δραστηριοποιήσεις - Γνωριμία με Κοινότητες Οι Κοινότητες Ο.Ε. δουλεύουν
02/2002   Κοιν. δραστηριότητες πορισμός χρημάτων Οι Κοινότητες Ο.Ε. δουλεύουν
03/2002   Οι ομάδες παρακολουθούν Κοινότητες - Κατευθύνσεις Οι Κοινότητες Ο.Ε. δουλεύουν
04/2002   Οικονομικά - έντυπα Οι Κοινότητες Ο.Ε. δουλεύουν
05/2002 Συνάντηση όλων των βαθμοφόρων.
Παρουσίαση δουλειάς
Συλλογή στοιχείων Αποστολή στα νησιά Στοιχεία δουλειάς
06/2002 Τελικές Επιλογές Οικονομικά Παρουσίαση στοιχείων  
07/2002 Τεχνική συνάντηση Ολοκλήρωση δουλειάς ομάδων και μετεξέλιξη Ετοιμασία εξόρμησης

Αύγουστος = Διεξαγωγή ΔΡΑΣΗΣ

Οι Πρώτες 1+30 Κινήσεις Επιτυχίας

 1. Επιστολή προς Γενικό Έφορο. 18/9
 2. Συνάντηση (22 Σεπτ.) κατά περιφέρεια
 3. Εισαγωγή στο διαδίκτυο.
 4. Επιστολές προς φορείς (υπουργεία κλπ.) - δήμους - χορηγούς.
 5. Οργάνωση Ομάδων Δράσης.
 6. Επιστολές προς Τοπική Αυτοδιοίκηση (νησιά) - Ενημέρωση.
 7. Επιστολές προς εμπλεκόμενους.
 8. Εκδόσεις εντύπων - Εσωτερική ενημέρωση.
 9. Δραστηριότητες πορισμού χρημάτων (ημερολόγια).
 10. Επαφή προς Σχολεία - Εκπαίδευση.
 11. Δελτία Τύπου.
 12. Επίσημη Ενημέρωση.
 13. Απαντήσεις προ-συμμετοχών - ιδεών κλπ.
 14. Υλικό προς Κοινότητες.
 15. Επισκέψεις σε Κοινότητες.
 16. Συνάντηση Ομάδων Δράσης - Οδηγίες.
 17. Επαφές με σχολεία και φορείς στα νησιά.
 18. Επαφές με συλλόγους Νησιών στην Αθήνα.
 19. Επιλογή εκδήλωσης στην Όλυμπο.
 20. Ενημέρωση και ένταξη δράσης στα πολιτιστικά δρώμενα των νησιών.
 21. Επαφές με Γ.Ε.Ν. για μετακίνηση.
 22. Επαφές με Ναυτιλιακές εταιρείες.
 23. Συνάντηση Γραμματείας (Ν.Ο.Ε.).
 24. Συνάντηση Βαθμοφόρων (Δ.Ε.Κ.).
 25. Πρώτη αποστολή στα Νησιά.
 26. Αποτέλεσμα - Έλεγχος Δράσης (Γραμματεία).
 27. Ενημέρωση ιστοσελίδας.
 28. Ετοιμασία και δράση τοπικού επιπέδου για πορισμό χρημάτων.
 29. Λογαριασμός - Οικονομικά - Τράπεζα.
 30. Ιδέες - Συλλογή υλικών προς Νησιά.
 31. Συναντήσεις Ο.Ε. Κοινοτήτων και Βαθμοφόρων (Αποτελέσματα).2001-2002 Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Εφορεία Προσκόπων Περιοχής Πελοποννήσου