Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

Ημέρα

Δραστηριότητα
Κυριακή 4/8/2002 Αναχώρηση από Πειραιά
Δευτέρα 5/8/2002 ~ 14.00: Άφιξη 1ης Ομάδας στην Κάσσο 
~ 17.00: Άφιξη 2ης Ομάδας στα Πηγάδια 
~ 24.00: Άφιξη 3ης Ομάδας στη Χάλκη 
~ 20.00: Άφιξη Γραμ. Δράσης στη Διάφανη 
Τρίτη 6/8/2002 Οι κοινότητες λειτουργούν ανεξάρτητα.
Τετάρτη 7/8/2002 Οι κοινότητες λειτουργούν ανεξάρτητα.
Πέμπτη 8/8/2002 Οι κοινότητες λειτουργούν ανεξάρτητα.
Παρασκευή 9/8/2002 Οι κοινότητες λειτουργούν σαν Κοινότητα Νησιού.
Σάββατο 10/8/2002 Οι κοινότητες λειτουργούν σαν Κοινότητα Νησιού.
Κυριακή 11/8/2002 Συνάντηση κοινοτήτων στην Όλυμπο.
Δευτέρα 12/8/2002 Δραστηριότητες στην Όλυμπο.
10η Τρίτη 13/8/2002 Αναχώρηση για Σαρία.
11η Τετάρτη 14/8/2002 Αναχώρηση για Σαρία.
12η Πέμπτη 15/8/2002 Αναχώρηση για Σαρία.
13η Παρασκευή 16/8/2002 Επιστροφή στη Διάφανη. Αναχώρηση για Πειραιά.
14η Σάββατο 17/8/2002 Άφιξη Πειραιά.

Οι ημερομηνίες είναι προκαθορισμένες λόγω δρομολογίων.
Η διάρκεια Δράσης μπορεί να διαφοροποιηθεί.


2001-2002 Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Εφορεία Προσκόπων Περιοχής Πελοποννήσου